• +66(0) 2641 3800
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ กระทรวงการคลัง

read more

Some of our

latest activity

image description

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด จัดทำบุญเลี้ยงพระ จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีสงฆ์ โดยคณะกรรมการบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงเพลพระ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

read more

OUR RELATED

ORGANIZATIONS

image description
image description